ระบบคำนวนเบี้ยกรมธรรม์
  1. เลือกอายุ – เลือกเพศ
  2. เลือกแบบประกัน
  3. เลือกสัญญาเพิ่มเติม
  4. สรุปราคา (ประมาณ)
  5. ให้ข้อมูลติดต่อกลับ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  6. รับใบเสนอราคา ชำระเบี้ยงวดแรก
  7. รับสิทธิ์คุ้มครองตามกรมธรรม์

คำนวนเพื่อประมาณค่าเบี้ยรายปี สัมพันธ์ตามข้อมูลอายุและเพศ ของท่าน สะดวก รวดเร็ว
ลิขสิทธิ์เฉพาะ https://easyinsurelife.com ไม่มีการเก็บประวัติหรือบันทึกข้อมูลส่วนตัว

กรมธรรม์ประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ควบการลงทุน
ประกันชีวิต
เพื่อความคุ้มครอง
สัญญาเพิ่มเติม
ค่ารักษาพยาบาล
ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์
ประกันอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

Scroll to top